NIKO Media Mentions

NIKO was featured on San Diego TV

 

NIKO on Good Morning Utah

 

Jinah presenting NIKO on Good Day Sacramento

 

Central Valley Ledger, host Sevag Tateosian talks to Jinah Kim-Perek creator of the Niko